Pripravljate seminarsko, diplomo, magistrsko delo, doktorat?

Koraki naloge, kjer vam lahko pomagamo?

Obdelava podatkov

Priprava vsakega raziskovalnega dela (seminarske naloge, diplome, magistrskega dela, doktorata) zahteva niz pozorno izbranih korakov, ki edini zagotovijo kakovostno delo, na katerega boste ponosni celo življenje. Če iščete nekoga, ki bo namesto Vas napisal delo, ste prišli na napačno spletno mesto. Pri nas v sodelovanju s stranko poskrbimo za analitični del raziskave, vendar poskrbimo, da delo avtorsko pripada naročniku. V nadaljevanju vam predstavljamo, korake priprave raziskovalne naloge in kako vam pri posameznem koraku lahko pri analize.si pomagamo.

1. Korak

Začnite na začetku, ne pri koncu!

Naslov mogoče deluje neumno, a iz izkušenj lahko trdimo, da veliko bodočih diplomantov pri izvedbi raziskave, še preden spozna področje, ki ga bo raziskoval. Posledica je ponavadi brezciljno izvedena raziskava.

Tipično to pomeni bridko ugotovitev, da niso bili pridobljeni pravi podatki, da so podatki neuporabni in velikokrat sploh ne odgovorijo na cilje raziskave. Posledično to vračanje na začetek ali pa celo neuporabno raziskavo.

1. korak – spoznajte področje, ki ga boste raziskovali

You can use these sections to highlight the features of heading.
Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure
you keep it short and attractive.

 • Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
 • Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
 • Blandit fugit dicta quibusdam, maxime tempor
Obdelava podatkov
2. korak

Določi kaj boš raziskoval(a) in kdo je podobne raziskave že izvedel!

Amerika je že bila odkrita, velika večina nas realno gledano ne bo dosegla odkritja vrednega nobelove nagrade. Obstaja pa zato zelo veliko število pomembnih informacij, ki jih lahko v svoji raziskavi raziščete. Spodaj je nekaj idej, več si preberite s klikom na povezavo.

 • Aplikacija obstoječe raziskave na slovenski trg/trugi trg
 • Razširitev obstoječe raziskave
 • Uporaba obstoječe raziskave na novih podatkih
 • Izvedba raziskave na novih (svežih) podatkih
 • Analiza sekundarnih podatkov

POMEMBEN NAMIG: PREDEN NADALJUJETE, SE PREPRIČAJTE ALI SPODATKI, KI JIH NAMERAVATE UPORABITI OBSTAJAJO OZ. SE JIH BO DALO PRODOBITI

Spoznavanje področja, ki ga boste raziskovali, je ključnega pomena za uspešno raziskavo. Metode, s katerimi raziskujemo področje imenujemo preiskovalne metode in lahko same po sebi že predstavljajo kvalitativno raziskavo. Sestavljajo jo tehnike:

 • Analiza sekundarnih podatkov
 • Intervjuji
 • Pilotne raziskave in
 • Pogovori s strokovnjaki s področja

Korak je ključnega pomena pri opredeljevanju vaše raziskave, saj boste s korenito analizo obstoječega stanja področja, ki ga raziskujete sposobni jasno opredeliti cilje vaše raziskave. Enkrat ko so cilji določeni, je vse ostalo stvar tehnike.

3. korak​

Določitev ciljev raziskave in raziskovalnih vprašanj

Do tega koraka morate področje, ki ga nameravate raziskovati dovolj dobro poznati, da lahko oblikujete cilj vaše raziskave. Cilj razdelite v raziskovalna vprašanja, ki tvorijo celoto. Glede na naravo raziskave (kvantitativna, kvalitativna) boste nato razvili hipoteze (za kvantitativne raziskave).

“Hipoteza je trditev o stanju populacije. Preverjamo jo s statistično analizo vzorca iz katerega sklepamo na stanje”

Hipoteze niso nujne v vseh raziskavah. Kjer ne raziskujete vzorca populacije, so hipoteze brezpredmetne.

Vsako hipotezo morate smiselno razviti iz 2. koraka. Komisije in mentorji so zelo alergični na tkim. “hipoteze padle z neba” oz. hipoteze, ki nimajo podlage v obravnavani literaturi, ne odgovarjajo na nobeno izmed raziskovalnih vprašanj in ne pomagajo k opredeljenemu cilju raziskave.

4. korak – priprava raziskave

Raziskovalni načrt pomeni pripravo na raziskavo. V tem koraku se določi način pridobivanja podatkov in testira, če bodo pridobljeni podatki zares odgovorili na raziskovalna vprašanja.

V primeru anketnega vprašalnika se v tem koraku določi vzorčni okvir (koga bomo ankteirali), metodo vzorčenja (kako bomo anketirance izbirali v vzorec – naključno/ne-naključno), sestavi se vprašalnik in ga na majhnem vzorcu (do 30) testira, da se odpravijo morebitne napake oz. nesmisli.

5. korak – Izvedba raziskave (obdelava podatkov)

Ta korak odvisno od tipa raziskave zahteva terensko delo iz izvedbo raziskave. Pri www.analize.si vam lahko pomagamo pri idejah znižanje stroškov izvedbe raziksave in izboljšanje pridobljenih rezultatov, ter metode kodiranja podatkov.

6. korak – analiza

Pri analizi podatkov bomo skupaj z vami izvedli analizo podatkov opisno in testiranje hipotez na način, da boste proces razumeli (z razlago). Smoter tega koraka ni, da analizo izvedemo namesto Vas, niti ni smisel, da se ukvarjate z nepotrebnimi tehnikalijami, ki sodijo v področje statistke in matematičnih metod. Cilj je, da raziskavo izvedemo in Vam ključne korake tudi obrazložimo, da jih boste razumeli in znali interpretirati pred komisijo. Enostavnejše analize opravimo v Excel ali SPSS, kompleksenjše pa v statističnih programskih jezikih R in Python.

7. korak – predstavitev

Vsaka viskošolska inštitucija ima svoje predpise, kako je potrebno predstaviti podatke v predstavitvi in v delu. Za vas pripravimo potrebne podatke in opise, ki jih nato umestite v vašo nalogo v formatu .docx, .xlsx ali v slikovnih oblikah (.jpg, .svg).